Wyposażenie Zakres naszej działalnoœci Najważniejsze informacje i ważne strony Kontakt i jak do nas trafić
O FIRMIE:
 Firma powstała w roku 1997 (Swidectwo kwalifikacyjne Nr 6122/97 wydane przez Ministerstwo Finansów). Zajmujemy się szeroko pojętą działalnością finansowo-księgową. Osoby pracujące w naszym zespole posiadają wysokie kwalifikacjie oraz duże doświadczenie zawodowe.
 Szczegóły oferty, kontakt, lokalizacja biura i inne informacje znajdziecie Państwo na pozostałych zakładkach naszej strony.

 

 Podatek denny nie obciąży przedsiębiorców  Zdaniem prezesa Wód Polskich Przemysława Daca wysokość opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami należącymi do Skarbu Państwa nie powinna stanowić realnego obciążenia dla przedsiębiorców i zwykłych użytkowników wód.
 [czytaj dalej...]

 Potrzebna współpraca w UE dotycząca unikania podatków, w tym digital tax i rajów podatkowych  Niezbędne jest byśmy w ramach Unii Europejskiej bardzo ściśle współpracowali w obszarze unikania podatków, w tym digital tax i rajów podatkowych - powiedział premier Mateusz Morawiecki w przemówieniu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim.
 [czytaj dalej...]

 Nie będzie obniżki stawek VAT w 2019 r.  Wiceminister finansów Paweł Gruza przyznał, że sytuacja makroekonomiczna i budżetu nie pozwala na obniżkę stawek VAT w 2019 r. Co więcej, Ministerstwo Finansów rozważa opcję wpisania obowiązujących stawek na stałe do ustawy o VAT.
 [czytaj dalej...]

 Koszty wdrożenia ustawy zwalniającej emerytury z podatku to około 17 mld zł  Obywatelski projekt ustawy nazywanej "Emerytura bez podatku" przewiduje, że emeryci i renciści po wejściu w życie ustawy otrzymaliby "na rękę" świadczenia w wysokości kwoty brutto, czyli bez pomniejszania ich o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Szacunkowe koszty wdrożenia projektu to około 17 mld zł.
 [czytaj dalej...]

 Split payment (mechanizm podzielonej płatności) - spotkanie w Poznaniu  Rödl & Partner zaprasza na spotkanie, na którym zostaną przedstawione prawne, podatkowe i finansowe aspekty mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2018 r. w biurze Rödl & Partner w Poznaniu, ul. Górki 7. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
 [czytaj dalej...]

 Zmiany w ustawie strefowej - spotkanie we Wrocławiu  Rödl & Partner zaprasza na spotkanie, na którym zostaną przedstawione nowe zasady uzyskiwania inwestycyjnych zwolnień podatkowych wynikające z nowej ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2018 r. w biurze Rödl & Partner, przy ul. św. Mikołaja 19 we Wrocławiu. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
 [czytaj dalej...]

 Ubezpieczyciele chcą zwolnienia z podatku od aktywów w ramach PPK  Nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakłada udział ubezpieczycieli w systemie, jednak przy stopie opodatkowania wyższej od limitu kosztów za zarządzanie w umowach PPK i braku zwolnienia z podatku od aktywów ubezpieczyciele będą praktycznie z systemu wykluczeni. Wobec czego Polska Izba Ubezpieczeń wnioskuje o zwolnienie z podatku od środków zgromadzonych w PPK oraz nowych umów pracowniczych programów emerytalnych (PPE).
 [czytaj dalej...]

 Opodatkowaniu CIT brakuje stabilności  System opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce nie jest stabilny, ustawa o CIT jest nowelizowana średnio niemal osiem razy w ciągu roku; firmy nie czują się pewnie - wynika z raportu Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH poświęconego wprowadzanym w ostatnich latach zmianom podatkowym w CIT.
 [czytaj dalej...]

 Firmy coraz częściej korzystają z księgowości internetowej  Rośnie zainteresowanie księgowością internetową (online). Oparte na nowych technologiach nowoczesne platformy internetowe służą nie tylko do rozliczeń podatkowych, lecz także do zarządzania sprzedażą czy analiz finansowych.
 [czytaj dalej...]

 Prof. Adam Mariański: Doradca podatkowy najlepszym doradcą firm rodzinnych  Doradcy podatkowi to jedyny zawód przygotowujący się do nowej roli zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej - stwierdził prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Już kilkadziesiąt osób przeszkoliło się w tej tematyce, uzyskując certyfikaty doradcy firm rodzinnych.
 [czytaj dalej...]

 Rozszerzenie widełek kwotowych w przyspieszonej amortyzacji  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii intensywnie pracujemy nad stworzeniem w Polsce jak najlepszych warunków do inwestycji, myśli o rozszerzeniu widełek kwotowych w przyspieszonej amortyzacji - powiedziała szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz. Planowana jest także m.in. obniżka podatku CIT dla osób, które uzyskują przychody z wyników prac badawczo-rozwojowych.
 [czytaj dalej...]

 Akcyza od alkoholu w UE - potrzebne są nowe regulacje  Komisja Europejska przedstawiła propozycję zmiany przepisów dotyczących akcyzy od alkoholu w Unii Europejskiej. Drobni producenci i producenci alkoholi rzemieślniczych będą mieli dostęp do nowego, ogólnounijnego systemu certyfikacji i niższych stawek celnych w całej Unii.
 [czytaj dalej...]

 Wprowadzenie III progu podatkowego i likwidacja podatku liniowego  Przedsiębiorcy bardzo krytycznie oceniają pomysł wprowadzenia III progu podatkowego w wysokości 36% od dochodów powyżej 1 mln PLN oraz likwidację podatku liniowego w działalności gospodarczej i wprowadzenie II progu podatkowego w wysokości 23% pod fałszywą nazwą tzw.
 [czytaj dalej...]

 

17 Lipiec 2018

Łączenie rodzicielstwa z pracą, czyli zmiany dla pracowników
Prawo pracy to nie tylko kodeks pracy. Budowane jest przez różne ustawy i niejednokrotnie odesłań należy szukać w zupełnie innym miejscu. W maju br. znowelizowano ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1076). Zmieniła ona kilka zapisów właśnie kodeksu pracy. Szczęśliwie zmianie podlegają zapisy, dotyczące rodziców, przyznając większą elastyczność w łączeniu życia prywatnego z zawodowym.
 [czytaj dalej...]

17 Lipiec 2018

Przekroczenie planu wydatków w wyniku braku wstępnej kontroli przez skarbnika

Wójt gminy zawarł umowy z kilkoma podmiotami ,m.in.:

  • z klubem sportowym w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • ze stowarzyszeniem o powierzenie realizacji zadania pn. „Organizacja zajęć przedszkolnych”.

Z postanowień obu umów wynika, że zleceniodawca, czyli gmina, zobowiązał się do przekazania dotacji w wysokości 40 000 zł i 30 000 zł. Natomiast w uchwale budżetowej gminy na rok 2018 zaplanowano:

  • w dziale 926, rozdziale 92605, § 236 dotację w kwocie 15 000 zł,
  • w dziale 801, rozdziale 80104, § 236 dotację w kwocie 10 000 zł.

W trakcie kontroli przeprowadzonej przez regionalną izbę obrachunkową (dalej: RIO) ustalono, że umowy zawarto z przekroczeniem zakresu upoważnienia o kwoty odpowiednio: 25 000 zł i 20 000 zł, ponieważ nie dokonywano zmiany planu wydatków we wskazanej podziałce klasyfikacji budżetowej przed zawarciem wskazanych umów.

Wójt gminy, przystępując do podpisania tych umów, uzyskał zapewnienie skarbnika gminy, że środki na te cele zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2018 r.  [czytaj dalej...]

17 Lipiec 2018

Zmiany w zatrudnianiu pracowników młodocianych
Od 1 września 2018 r. zostanie obniżony wiek pracowników młodocianych. Za takiego pracownika będzie uważana osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. roku życia.  [czytaj dalej...]

17 Lipiec 2018

Rodzaje umów o pracę 2018/2019
Jakie umowy o pracę mogą zawierać między sobą pracownik i pracodawca? Czym się charakteryzują poszczególne umowy i jak je rozwiązać?
 [czytaj dalej...]

17 Lipiec 2018

Umorzenie kredytu mieszkaniowego - zwolnione z PIT
W dodanym art. 52i updof, który zacznie obowiązywać od 19 lipca 2018 r. zwolniono z PIT przychód z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym dokonanego przez bank na podstawie ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1779).  [czytaj dalej...]

17 Lipiec 2018

Urzędnicy chcą usunąć zatory
W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii trwają właśnie prace nad projektem ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym. Zostanie on opublikowany jeszcze jesienią 2018 r. To efekt konsultacji przeprowadzonych przez resort z przedsiębiorcami. W kwietniu urzędnicy opublikowali tzw. zieloną księgę z szeregiem proponowanych rozwiązań. Poprosili prowadzących biznes o zapoznanie się z nią i ocenę, czy w ogóle w Polsce są trudności z uzyskaniem należności od kontrahentów, a jeśli tak  [czytaj dalej...]

17 Lipiec 2018

W 2019 r. podatek za mieszkania i domy wzrośnie o 1,6 proc.
Tyle wyniosła inflacja w I półroczu tego roku, a od niej uzależnione są stawki podatków i opłat lokalnych. W dużych miastach podwyżki są pewne. Wskaźnik inflacji, niezbędny do wyliczenia stawek maksymalnych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (miejscowej, uzdrowiskowej, targowej, reklamowej) ogłosił w piątek prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Na tej podstawie minister finansów przelicza stawki i publikuje je w obwieszczeniu. My przeliczyliśmy je już dziś.  [czytaj dalej...]

  © 2012 Biuro Rachunkowe Anna Kaszewska. All Rights Reserved.