Wyposażenie Zakres naszej działalnoœci Najważniejsze informacje i ważne strony Kontakt i jak do nas trafić
O FIRMIE:
 Firma powstała w roku 1997 (Swidectwo kwalifikacyjne Nr 6122/97 wydane przez Ministerstwo Finansów). Zajmujemy się szeroko pojętą działalnością finansowo-księgową. Osoby pracujące w naszym zespole posiadają wysokie kwalifikacjie oraz duże doświadczenie zawodowe.
 Szczegóły oferty, kontakt, lokalizacja biura i inne informacje znajdziecie Państwo na pozostałych zakładkach naszej strony.

 

 Doradcy podatkowi chcą bronić praw podatników współpracując z NIK  Krajowa Rada Doradców Podatkowych podpisała porozumienie z Najwyższą Izbą Kontroli. Mając na celu obronę praw podatnika, pomoże jej m.in. w kontrolowaniu organów skarbowych w poszanowaniu praw przedsiębiorców podczas kontroli.
 [czytaj dalej...]

 MF szykuje zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych  Ministerstwo Finansów poinformowało, że planowane są zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych, które mają na celu m.in. uszczelnienie systemu i skuteczniejszą eliminację agresywnej optymalizacji podatkowej.
 [czytaj dalej...]

 Podatkowe aspekty działalności gospodarczej w 2018 r.  16 kwietnia 2018 r. w Warszawie rozpoczyna się ogólnopolski cykl otwartych konferencji i konsultacji ekspertów Instytutu Studiów Podatkowych
 [czytaj dalej...]

 Nowa Ordynacja podatkowa trafi do Sejmu przed końcem 2018 roku  Nowa Ordynacja podatkowa, w której planowane są uproszczenia, ma trafić do parlamentu do końca 2018 r. - zapowiedziała w piątek w Szczecinie minister finansów Teresa Czerwińska. Zapewniała także, że budżet państwa jest przygotowany na wypłaty z programu 500 plus.
 [czytaj dalej...]

 Ulga termomodernizacyjna w PIT dla ocieplających swoje domy  Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny poinformował 5 marca 2018 roku, że obecnie trwają Trwają rozmowy z resortem finansów na temat wprowadzenia termomodernizacyjnej ulgi podatkowej oraz systemu kredytów na ocieplenie własnych domów.
 [czytaj dalej...]

 Umowy na prace sezonowe w rolnictwie z obowiązkowymi składkami i podatkiem  Wprowadzenie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach (dla osób pracujących sezonowo w rolnictwie), jak również wprowadzenie odpowiednich zmian w ubezpieczeniu zdrowotnym i podatku dochodowego od osób fizycznych - takie rozwiązania zawiera projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przygotowany przez resort rolnictwa.
 [czytaj dalej...]

 Obowiązki podmiotów świadczących usługi wymiany waluty wirtualnej  W dniu 1 marca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wprowadza m.in. definicję waluty wirtualnej. Nowe regulacje nakładają na podmioty, które świadczą usługi wymiany waluty wirtualnej (w tym kryptowaluty), obowiązek zawiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzanych transakcjach.
 [czytaj dalej...]

 Przedsiębiorcy złożyli już ponad milion JPK_VAT za styczeń  Ministerstwo Finansów poinformowało, że do 23 lutego przedsiębiorcy złożyli już ponad 1 000 000 plików JPK_VAT. Przypomniano jednocześnie, że termin na wysłanie pliku za styczeń 2018 r. upływa w poniedziałek 26 lutego br.
 [czytaj dalej...]

 Nowe zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorców na gruncie reformy KAS - spotkanie  Accace Polska zaprasza na bezpłatne spotkanie, na którym zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z zasadami kontroli przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Spotkanie odbędzie się 15 marca 2018 r. w Warszawie. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
 [czytaj dalej...]

 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - projekt  8 lutego 2018 roku wszystkie kluby poselskie poparły w Sejmie skierowanie do dalszych prac w komisji rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projekt nakłada m.in. obowiązek określania ryzyka prania pieniędzy przez prowadzących giełdy kryptowalut, wprowadza też definicje waluty wirtualnej.
 [czytaj dalej...]

 Uproszczenie prawa podatkowego dla firm  Uproszczenie prawa podatkowego i prawa dla firm, to perspektywa najbliższych kilku tygodni, czy paru miesięcy; już w tym półroczu przedsiębiorcy będą mieli nowe, prostsze zasady działania - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.
 [czytaj dalej...]

 Szkolenie "Split payment i rachunek VAT - wyzwania dla banków  1 lutego 2018 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie "Split payment i rachunek VAT - wyzwania dla banków
 [czytaj dalej...]

 Najważniejsze zmiany podatkowe w 2018 roku  Jednolity Plik Kontrolny, który od początku roku obejmuje wszystkich podatników VAT, a także mechanizm podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment) - to dwie duże zmiany w systemie podatkowym w 2018 roku. Wchodzą też w życie nowe podatki od nieruchomości komercyjnych i najmu.
 [czytaj dalej...]

 

19 Kwiecień 2018

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Rząd planuje zmianę rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Nowe przepisy - zgodnie z zapowiedziami - miałyby wejść w życie już w maju br.  [czytaj dalej...]

19 Kwiecień 2018

Rozliczenie wynagrodzenia pracownika, który nie dostarczył w porę zwolnienia lekarskiego
Pracownica wiek 55 lat zatrudniona od 01.02.2018 r. na umowę o pracę (pełny etat). W dniu 22.03.2018 r. dostarczyła zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA na okres od 21.03.2018 r. do 20.04.2018 r. jako chorobowe zwykłe. Za marzec 2018 zostało wypłacone tej Pani wynagrodzenie za czas choroby tj. za 11 dni. Następnie córka tej Pani doniosła w dniu 12.04.2018 r. zaświadczenie ze szpitala o przebywaniu tej pracownicy na leczeniu od dnia 05.04.2018 r. do nadal (rozpoznanie: brak informacji w tym zaświadczeniu o chorobie). Prawdopodobnie będzie to dłuższy pobyt około 2 - 3 miesięcy i prawdopodobnie ta Pani jest chora na gruźlicę. Co z wynagrodzeniem za kwiecień 2018 r.? Jak policzyć? Jak traktować poprzednie zwolnienie lekarskie, a jak zaświadczenie ze szpitala?  [czytaj dalej...]

19 Kwiecień 2018

Zatrudnienie obywatela Danii
Nasza firma zawarła umowę agencyjną z obywatelką Danii. Będzie ona świadczyć pracę na terenie Danii. Czy mamy obowiązek naliczyć składki ZUS oraz podatek od wynagrodzenia agenta? Jakie obowiązki jako na pracodawcy ciążą na nas w związku z zawarciem takiej umowy?  [czytaj dalej...]

19 Kwiecień 2018

Podmioty dopuszczone do udziału w przetargach na ziemię rolną
Gmina ogłosiła przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących jej własność. W przetargach mogły uczestniczyć osoby, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2 a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (rolnicy indywidualni, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, kościoły, parki), dopuszczaliśmy udział w przetargu osób, które nie są rolnikami indywidualnymi, ale posiadają zgodę dyrektora KOWR. Obecnie chcielibyśmy ogłosić kolejne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek rolnych. Jakie dokumenty powinniśmy żądać przed przetargiem (rękojmia należytego prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o nie przekroczeniu 300 ha posiadanych użytków)? Czy powinniśmy dopuścić wszystkich zainteresowanych? W przetargu nieograniczonym decyduje cena, a np. w 5 dniu po ogłoszeniu wyniku przetargu powinniśmy żądać dokumentów do KOWR w celu wystąpienia przez Gminę - zbywcę o zgodę na nabycie działki lub czekać aż nabywca (przyszły rolnik indywidualny) wystąpi z dokumentami do KOWR o zgodę na nabycie działki rolnej. Zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami zbywca nieruchomości w terminie 21 od rozstrzygnięcia przetargu powinien powiadomić nabywcę o terminie, miejscu aktu notarialnego. Jednak gdy po przetargu zbywca  [czytaj dalej...]

19 Kwiecień 2018

Publikacja części danych podatkowych firm do końca kwietnia
Ministerstwo Finansów do końca kwietnia opublikuje część danych podatkowych największych firm - poinformował Paweł Jurek z biura prasowego MF. Eksperci z PwC ostrzegają przed pochopną ich interpretacją. Dodali, że niski CIT nie oznacza unikania opodatkowania.  [czytaj dalej...]

19 Kwiecień 2018

Urlop na żądanie a świadczenie urlopowe
Urlop udzielony na żądanie pracownika jest dla celów wypłaty świadczenia urlopowego traktowany jak zwykły urlop wypoczynkowy - tłumaczy ekspert.
 [czytaj dalej...]

19 Kwiecień 2018

Jak HR może badać poziom nasycenia stresem w organizacji
 [czytaj dalej...]

  © 2012 Biuro Rachunkowe Anna Kaszewska. All Rights Reserved.