Wyposażenie Zakres naszej działalnoœci Najważniejsze informacje i ważne strony Kontakt i jak do nas trafić
O FIRMIE:
 Firma powstała w roku 1997 (Swidectwo kwalifikacyjne Nr 6122/97 wydane przez Ministerstwo Finansów). Zajmujemy się szeroko pojętą działalnością finansowo-księgową. Osoby pracujące w naszym zespole posiadają wysokie kwalifikacjie oraz duże doświadczenie zawodowe.
 Szczegóły oferty, kontakt, lokalizacja biura i inne informacje znajdziecie Państwo na pozostałych zakładkach naszej strony.

 

 Nowa ustawa o biegłych rewidentach - poprawki Senatu  19 kwietnia 2017 roku senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem poprawek legislacyjnych do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa wprowadzi m.in. zakaz świadczenia przez firmę audytorską usług audytorskich i doradczych wobec tego samego klienta z grupy Jednostek Zainteresowania Publicznego (m.in. spółki publiczne i firmy rynku finansowego). Ponadto jedna firma audytorska nie będzie mogła świadczyć usług audytorskich podmiotowi z grupy JZP dłużej niż 5 lat.
 [czytaj dalej...]

 "Płaca+Podatki-" pensje wzrosną o 22%?  19 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego został zaprezentowany raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP)
 [czytaj dalej...]

 Zakaz odliczania kosztów uzyskania przychodów i podatek przychodowy  Wkrótce powstanie projekt, który wprowadzi zakaz odliczania kosztów uzyskania przychodów z jednoczesnym podatkiem przychodowym w wysokości 1,5 proc. - tak zapowiedział przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego Adam Abramowicz (PiS). Propozycja zakłada również obniżenie pozapłacowych kosztów pracy i podniesie zarobków Polaków o 25-30 proc.
 [czytaj dalej...]

 Pakiet przewozowy uszczelniający system podatkowy od 18 kwietnia 2017 r.  18 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, wprowadzające tzw. pakiet przewozowy. Nowe regulacje uszczelniają system podatkowy, a także określają zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów. Pakiet ma dać budżetowi około 1,4 mld zł dodatkowych wpływów w latach 2017 i 2018.
 [czytaj dalej...]

 Youtuberzy kontra parkingowi, czyli opodatkowanie karnych opłat parkingowych  Kanwą do napisania niniejszego artykułu jest wydarzenie, do którego doszło pod koniec zeszłego roku na parkingu autobusowym w jednym z większych miast Polski z udziałem znanego polskiego twórcy filmów publikowanych na youtube.com (dalej
 [czytaj dalej...]

 Nowelizacja Kodeksu karnego dot. konfiskaty rozszerzonej podpisana  11 kwietnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy
 [czytaj dalej...]

 Urząd skarbowy wypełni za Ciebie PIT-37 - wniosek PIT-WZ tylko do 18 kwietnia  Jedynie do 18 kwietnia 2017 r. można składać wnioski PIT-WZ, aby zagwarantować sobie rozliczenie PIT-37 przez urząd skarbowy. Jak wypełnić i złożyć PIT-WZ? Jak wypełnić ulgę na dzieci w PIT-WZ?
 [czytaj dalej...]

 Zakaz łączenia usług doradczych i audytorskich  Sejm uchwalił 7 kwietnia 2017 roku ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Jednym z postanowień tej ustawy jest zakaz świadczenia przez tę samą firmę usług doradczych i audytorskich w tzw. jednostkach zainteresowania publicznego.
 [czytaj dalej...]

 Indywidualny rachunek składkowy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r.  Każdy przedsiębiorca dostanie indywidualny rachunek składkowy, na który będzie przelewał dotychczasowe składki. Obecnie są cztery oddzielne rachunki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Od 1 stycznia 2018 r. składki opłacane będą na jedno konto.
 [czytaj dalej...]

 Dane podatkowe największych podatników CIT będą jawne  W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się pod koniec marca 2017 roku projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada publikowanie przez ministra finansów (obecnie Minister Rozwoju i Finansów) podstawowych danych podatkowych największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
 [czytaj dalej...]

 ZUS nie może decydować, kto jest płatnikiem składek  Po konsultacjach społecznych, do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym zamiast na oddzielne rachunki, płatnicy będą przelewać na konto ZUS jedną kwotę, stanowiącą sumę należnych składek, wprowadzono poprawkę, która daje ZUS szerokie uprawnienia w kwestii decydowania, kto jest płatnikiem składek. To złe rozwiązanie - uważa Konfederacja Lewiatan.
 [czytaj dalej...]

 Będzie ustawa wprowadzająca system oszczędzania na emeryturę  28 marca odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS, było ono poświęcone systemowi oszczędzania na emeryturę zasygnalizowanemu w rządowej
 [czytaj dalej...]

 Pakiet przewozowy uszczelni system podatkowy  3 kwietnia 2017 r. ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Tzw. pakiet przewozowy będzie narzędziem uszczelniającym system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów.
 [czytaj dalej...]

 

24 Kwiecień 2017

Zdalna Opieka Senioralna

Demografia nie pozostawia złudzeń: za 20 lat co czwarty Polak będzie miał co najmniej 65 lat. Czy funkcjonujące w Polsce systemy wsparcia, które mają najbliżej do seniora, dadzą sobie radę ze starzeniem się społeczeństwa?  [czytaj dalej...]

24 Kwiecień 2017

Samorząd przyszłości

Samorząd terytorialny od lat boryka się z wieloma problemami – dokładanie nowych zadań bez gwarancji finansowania, reformy oświaty czy nadmierne zadłużanie się. Ale obecnie samorząd to także ośrodek kreowania innowacyjności, inwestycji w kulturę i dbanie o przyszłe pokolenia. Aby sprawniej realizować potrzeby mieszkańców konieczne są zmiany m.in. w zakresie zarządzania urzędem, podziału kompetencji czy kontroli.  [czytaj dalej...]

24 Kwiecień 2017

Podatek leśny 2017r.
Podatek leśny jest płacony bezpośrednio w gminie. Tak jak sama nazwa wskazuje, podatkiem leśnym obciążone są lasy. Kwestie szczegółowe reguluje ustawa o podatku leśnym.
 [czytaj dalej...]

24 Kwiecień 2017

Jak postąpić, gdy zasiłek został wypłacony w zawyżonej wysokości
 [czytaj dalej...]

24 Kwiecień 2017

Umowa leasingu
Umowa leasingu cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Polskie ustawodawstwo przewiduje możliwość zaliczenia towarzyszących jej wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 [czytaj dalej...]

24 Kwiecień 2017

Wartość przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy
Kodeks postępowania cywilnego reguluje sposób oznaczania wartości przedmiotu sporu (wps). Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych została jednak określona odmiennie. Jeśli sąd pracy ma wątpliwości, może sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda.
 [czytaj dalej...]

24 Kwiecień 2017

Elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018r.
Od lipca 2018 r. elektroniczne zwolnienia lekarskie mają całkowicie zastąpić papierową formę tych zaświadczeń. Nowelizacja ma ułatwić kontrolę ZUS-u w zakresie prawidłowości wystawiania zwolnień przez lekarzy.
 [czytaj dalej...]

  © 2012 Biuro Rachunkowe Anna Kaszewska. All Rights Reserved.